Kaikki tapahtumat

CIGRE-yleiskokousasioiden esittely ja keskustelu

21.9.2021 klo 15.15–18.00
Fingrid Oyj ja virtuaalikokous

Elokuun 2021 yleiskokouksessa käsiteltyjen asioiden esittely: mielenkiintoisia julkaisuja ja tutkimuskomiteoiden ajankohtaiia asioita