Kaikki uutiset

Päivitys 6.7.2021: CIGRE 2022 -yleiskokouksen synopsisten ja paperien käsittelyaikataulu

Uudet ajat

  • Synopsisten hyväksynnästä ilmoitetaan kirjoittajille 24.9.2021
  • Suomen CIGRE-toimikunta ilmoittaa myöhemmin, milloin valmiit paperit pitää toimittaa sille
  • Valmiit paperit pitää toimittaa Pariisiin 24.1.2022
  • Valmiiden paperien hyväksymisestä tieto kirjoittajille 25.4.2022

Kirjoittajat eivät esitä paperiaan vaan tutkimuskomitean ryhmäkeskusteluissa (Group Discussion Meeting) paperien asiat käsitellään esittäjien ja yleisön kanssa keskustellen.Keskusetlua johtaa ns. Special Reporter.

Kirjoittajilla on mahdollisuud esittää paperinsa tutkimuskomitean poster-tilaisuudessa.

Jos paperi on hyväksytty ja se halutaan julkaista CIGRE-yleiskokouksessa, ainakin yhden kirjoittajan on osallistuttava yleiskokouksessa sekä tutkimuskomitean ryhmäkesksuteltuun että poster-tilaisuuteen. .

Päivitetty 'Call for papers'