Suomen kansallinen CIGRE-toimikunta

Suomen kansallisessa CIGRE-toimikunnassa oli vuonna 2018 noin 60 henkilöjäsentä, 15 yhteisöjäsentä sekä kaksi kunniajäsentä.

Toimikunta päättää asioista kevät- ja syyskokouksissa. Kunniajäsenet ja jäsenet, jotka maksavat jäsenmaksua, voivat osallistua päätöksien tekoon.

Suomen CIGRE