Suomen kansallinen CIGRE-toimikunta

Yhteystiedot ja jäsenmäärä

Puheenjohtaja 2018–2020 Liisa Haarla, Fingrid Oyj, puh. 040 550 2033
etunimi.sukunimi@fingrid.fi

Sihteeri 2018–2020 Ella Käck, Fingrid Oyj, puh. 040 546 6117
etunimi.sukunimi@fingrid.fi

Suomen kansallisessa CIGRE-toimikunnassa oli vuonna 2017 noin 60 henkilöjäsentä, 15 yhteisöjäsentä sekä kaksi kunniajäsentä.

Jäseneksi liittyminen

Kun haluat liittyä jäseneksi, lataa jäsentietolomake (Word, pdf tai tekstitiedosto), täytä pyydetyt tiedot ja lataa jäsenhakemus tänne tai ota yhteys toimikunnan sihteeriin. Suomen toimikunnan jäsenmaksut vuonna 2018 ovat seuraavat:

 • kategorian I yhtymäjäsen: 874 € (collective member, category I)
 • kategorian II yhtymäjäsen: 269 € (collective member, category II)
 • kategorian I henkilöjäsen 86 € (individual member, category I)
 • nuori jäsen: 43 € (young member, individual member, category II)
 • opiskelijajäsen: 0 € (student member)

Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste on vain suomeksi.

Jäsenedut

CIGRE-jäsenyys mahdollistaa CIGREn julkaisujen saamisen e-cigren kautta, ELECTRA-lehden vuosikerran, alennuksen CIGREn yleiskokouksen ja muiden tilaisuuksien (kollokviot, symposiumit) osallistumismaksuista. Vain jäsenet voivat kuulua tutkimuskomiteoihin. Suomen kansallinen toimikunta ehdottaa Suomen jäsenet tutkimuskomiteoihin.

Tutkimuskomiteat, joissa on jäsen Suomesta

Suomen kansallisella toimikunnalla on 2018–2020 jäsenyys seuraavissa12 tutkimuskomiteassa:

 • A1 Rotating electrical machines
 • A2 Power transformers and reactors
 • B1 Insulated cables
 • B2 Overhead lines
 • B3 Substations and electrical installations
 • B4 DC systems and power electronics
 • B5 Protection and automation
 • C4 Power system technical performance
 • C5 Electricity markets and regulation
 • C6 Active distribution systems and dispersed generation
 • D1 Materials and emerging test techniques
 • D2 Information systems and telecommunications

Tutkimuskomiteajäsenyyden jakso on kaksi vuotta kerrallaan. Jäsenyys alkaa parillisen vuoden Pariisin yleiskokouksesta ja kestää seuraavan parillisen vuoden kokoukseen. Sama jäsen voi olla peräkkäin korkeintaan kolme kahden vuoden jaksoa. Kansalliset komiteat ehdottavat jäseniä erovuoroisten tilalle noin 9 kuukautta ennen seuraavaa yleiskokousta. Tutkimuskomitean jäsenen on oltava CIGREn henkilökohtainen jäsen.

Tutkimuskomiteat asettavat työryhmiä (Working group) selvittämään erilaisia ajankohtaisia asioita. Työryhmät laativat annetusta aiheesta niin anotun teknillisen raportin (Technical Brochure) jotka ovat sähköisesti saatavilla e-cigre-nettisivujen kautta jäsenille ilmaiseksi ja muille maksua vastaan. Painetut julkaisut maksavat, mutta jäsenet saavat nämä julkaisut edullisemmin kuin muut.

Työryhmän jäseneksi voi päästä ilman jäsenyyttä, mutta jäsenyys on toki suositeltavaa.