Jäseneksi liittyminen

Liittymislomake, jäsenmaksut

Kun haluat liittyä jäseneksi, lataa jäsentietolomake (pdf tai tekstitiedosto), täytä pyydetyt tiedot ja lähetä lomake toimikunnan sihteerille ja puheenjohtajalle. Sähköpostit:

  • sihteeri mikko.holmgren(a)fingrid.fi
  • puheenjohtaja liisa.haarla(a)fingrid.fi

Suomen CIGRE-toimikunnan jäsenmaksut vuonna 2024 ovat:

  • kategorian IA yhtymäjäsen: 1550 € (collective member, category IA, CM IA)
  • kategorian IB yhtymäjäsen: 1140 € (collective member, category IB, CM IAB)
  • kategorian II yhtymäjäsen: 310 € (collective member, category II)
  • kategorian I henkilöjäsen 99 € (individual member, category I)
  • kategorian II henkilöjäsen, ns. nuori jäsen: 52 € (young member, individual member, category II)
  • kategorian III henkilöjäsen, opiskelijajäsen: 0 € (student member, individual member category III)

Kategorian IA yhtymäjäsen on sellainen, jonka kansallisen toimikunnan maassa olevan henkilöstön lukumäärä on 500 tai enemmän, ja Kategorian IB yhtymäjäsenellä henkilökunnan lukumäärä on alle 500.

Jos pienempi yritys haluaa isomman yrityksen edut, se voi maksaa kategorian IA jäsenmaksun.

Jäsenedut

CIGRE-jäsenyys avaa pääsyn maailmanlaajuiseen CIGRE-yhteisöön. Maksulliset CIGRE-jäsenyydet mahdollistavat CIGREn julkaisujen lataamisen ilmaiseksi e-cigren kautta tietyillä ehdoilla, alennuksen CIGREn yleiskokouksen osallistumismaksusta ja osallistumisen Suomen CIGRE-toimikunnan kokouksiin. Suomen kokouksissa yhteisöjäsentä edustaa yksi henkilö. Vain henkilöjäsenet voivat kuulua tutkimuskomiteoihin. Suomen kansallinen toimikunta ehdottaa Suomen jäsenet tutkimuskomiteoihin. Kaikki CIGRE-jäsenyydet oikeuttavat saamaan digitaalisen Electra-julkaisun.

Kollektiivijäsennumerolla tehdyt käyttäjätilit julkaisujen lataamiseen www.e-cigre.org -sivustolla ovat seuraavat:

CM IA: enintään 50 tiliä, CM IB: enintään 10 tiliä.

CIGRE-esityksiä

Lisää tietoa CIGRE-jäsenyydestä saa seuraavista videoista:

Kun opiskelijajäsen valmistuu

Kun opiskelijajäsen valmistuu, hän voi jatkaa valmistumisvuoden vuoden loppuun opiskelijajäsenenä (ei jäsenmaksua, ei kutsua kokouksiin, ei mahdollisuutta liittyä työryhmiin) tai vaihtaa jäsenluokkaansa heti valmistuttuaan kategorian I tai henkilöjäseneksi (jäsenmaksu, kutsut FiNC-kokouksiin, mahdollisuus ilmoittautua työryhmiin, pääsy äänestämään CIGRE General Assemblyssä). Valmistumista seuraavana vuonna ei opiskelijajäsenyys ole enää mahdollinen.