Tutkimuskomiteat, joissa on jäsen Suomesta

Suomen kansallisella toimikunnalla on 2020–2022 jäsenyys seuraavissa 11 tutkimuskomiteassa:

 • A1 Rotating electrical machines
 • A2 Power transformers and reactors
 • B1 Insulated cables
 • B2 Overhead lines
 • B3 Substations and electrical installations
 • B4 DC systems and power electronics
 • B5 Protection and automation
 • C4 Power system technical performance
 • C5 Electricity markets and regulation
 • D1 Materials and emerging test techniques
 • D2 Information systems and telecommunications

Tutkimuskomiteajäsenyyden jakso on kaksi vuotta kerrallaan. Jäsenyys alkaa parillisen vuoden Pariisin yleiskokouksesta ja kestää seuraavan parillisen vuoden kokoukseen. Sama jäsen voi olla peräkkäin korkeintaan kolme kahden vuoden jaksoa. Kansalliset komiteat ehdottavat jäseniä erovuoroisten tilalle noin 9 kuukautta ennen seuraavaa yleiskokousta. Tutkimuskomitean jäsenen on oltava CIGREn henkilökohtainen jäsen.

Tutkimuskomiteat asettavat työryhmiä (Working group) selvittämään erilaisia ajankohtaisia asioita. Työryhmät laativat annetusta aiheesta niin anotun teknillisen raportin (Technical Brochure) jotka ovat sähköisesti saatavilla e-cigre-nettisivujen kautta jäsenille ilmaiseksi ja muille maksua vastaan. Painetut julkaisut maksavat, mutta jäsenet saavat nämä julkaisut edullisemmin kuin muut.

Työryhmän jäseneksi voi päästä ilman jäsenyyttä, mutta jäsenyys on toki suositeltavaa.

Tutkimuskomiteajäsenyyksien uusiminen

Vuosien 2022-2024 ehdotukset pitää toimittaa Pariisiin viimeistään 15.1.2022. Suomen toimikunta tarvitsee tiedot ehdokkaista ja heidän CV:nsä jo vuoden lopussa 2021. Ehdokkaille hyödyllisiä dokumentteja: