Tutkimuskomiteoiden ja työryhmien säännöt

CIGREn virallisia dokumentteja löytyy täältä. CIGREn toimintaohjeet (Compliance Regulations) löytyvät täältä.