Tutkimuskomiteat

CIGRE-tutkimuskomiteat ja niiden toiminta on esitelty täällä. Tutkimuskomiteat voidaan jakaa neljään ryhmään niiden toiminnan mukaan. CIGRE on laatinut erilaisia sääntöjä CIGRE-toimintaan. Tarkemmat säännöt tutkimuskomiteoiden jäsenille ovat täällä.

Laitteisiin keskittyvät tutkimuskomiteat

CIGRellä on kolme laitteisiin keskittyvää tutkimuskomiteaa:

Tasasähköyhteyden venttiilihalli. Kuvan lähde: Fingrid Oyj

Johto-, asema- ja suojauskomiteat

CIGREllä on viisi tutkimuskomiteaa, joiden tutkimusalana ovat johdot (ilmajohdot, kaapelit, suurjännitteiset tasasähköyhteydet), sähköasemat tai suojaus- ja automaatio. Näiden komiteoiden kirjaintunnus on B ja ne ovat:

Järjestelmiin keskittyvät tutkimuskomiteat

CIGREllä on kuusi tutkimuskomiteaa, jotka keskittyvät erilaisin järjestelmäasioihin. Näiden komiteoiden kirjaintunnus on C ja ne ovat:

Materiaali- ja IT-tutkimuskomiteat

Kaksi tutkimuskomiteaa keskittyy materiaaleihin sekä tieto- ja tietoliikenteeseen. Niiden tunnus on D-kirjain. Komiteat ovat: