Vuonna 2024 CIGRE-järjestöllä on noin 17500 jäsentä ympäri maailmaa. Kansallisia toimikuntia on 61 yli 90 maassa. CIGREssä toimii 16 tutkimuskomiteaa, joiden toimintaa koordinoi Technical Council, jonka toimintaa kuvaa 'Rules for Study commitees'. Tutkimuskomiteoiden toiminnan tavoite on suunnitella ja toteuttaa tulevaisuuden sähkövoimajärjestelmä, optimoida sen nykyisten komponenttien ja koko järjestelmän toimintaa, ottaa huomioon ympäristö ja helpottaa pääsyä tiedon äärelle.

CIGRE järjestää erilaisia tapahtumia ajankohtaisista aiheista. Parillisina vuosina elo-syyskuun vaihteessa CIGRE järjestää yleiskokouksen (CIGRE Session) Pariisissa. Siellä on tutkimuskomiteoiden seminaareja, keskustelutilaisuuksia ja kokouksia, työryhmien kokouksia, teknillinen näyttely sekä erillisiä tapahtumia kuten suurhäiröseminaari.

Parittomina vuosina tutkimuskomiteat järjestävät kollokvioita ja symposiumeja. Kollokvio (Colloquium) on yhden tutkimuskomitean järjestämä konferenssi jonka yhteydessä järjestetään tutkimuskomitean kokous ja työryhmien kokouksia. Symposium on useamman tutkimuskomitean järjestämä konferenssi, jossa myös on työryhmien kokouksia ja tutkimuskomiteodien kokous. Muita CIGRE-tapahtumia ovat esimerkiksi alueelliset CIGRE-konferenssit ja yhteiset tapahtumat muiden järjestöjen kanssa.