CIGRE-järjestöllä on yli 3500 jäsentä ympäri maailmaa. CIGREssä toimii 16 tutkimuskomiteaa, joiden toimintaa teknillinen komitea koordinoi. Tutkimuskomiteoiden toiminnan tavoite on suunnitella ja toteuttaa tulevaisuuden sähkövoimajärjestelmä, optimoida sen nykyisten komponenttien ja koko järjestelmän toimintaa, ottaa huomioon ympäristö ja helpottaa pääsyä tiedon äärelle.

CIGRE järjestää erilaisia tapahtumia ajankohtaisista aiheista. Joka toinen vuosi kesän loppupuolella CIGRE järjestää yleiskokouksen Pariisissa. Siellä on tutkimuskomitean seminaareja, kokouksia, työryhmien kokouksia ja näyttely. Osanottajia on yli 3000. CIGRE-kollokvio on yhden tutkimuskomitean järjestämä konferenssi. CIGRE-symposium on useamman tutkimuskomitean järjestämä konferenssi. Muita CIGRE-tapahtumia ovat esimerkiksi alueelliset CIGRE-konferenssit ja yhteiset tapahtumat muiden järjestöjen kanssa. Muita tapahtumia on täällä.