Vuonna 2018 CIGRE-järjestöllä on yli 15000 jäsentä ympäri maailmaa. Kansallisia toimikuntia on 59 yli 90 maassa. CIGREssä toimii 16 tutkimuskomiteaa, joiden toimintaa koordinoi Technical Council, jonka toimintaa kuvaa 'Rules for Study commitees'. Tutkimuskomiteoiden toiminnan tavoite on suunnitella ja toteuttaa tulevaisuuden sähkövoimajärjestelmä, optimoida sen nykyisten komponenttien ja koko järjestelmän toimintaa, ottaa huomioon ympäristö ja helpottaa pääsyä tiedon äärelle.

CIGRE järjestää erilaisia tapahtumia ajankohtaisista aiheista. Joka toinen vuosi kesän loppupuolella CIGRE järjestää yleiskokouksen (CIGRE Session) Pariisissa. Siellä on tutkimuskomiteoiden seminaarit ja kokoukset, yöryhmien kokouksia ja näyttely sekä erillisiä tapahtumia kuten suurhäiröseminaari. Vuoden 2018 yleiskokouksessa oli osanottajia yli 3600.

Parittomina vuosina tutkimuskomiteat järjestävät kollokvioita ja symposiumeja. Kollokvio (Colloquium) on yhden tutkimuskomitean järjestämä konferenssi jonka yhteydessä järjestetään tutkimuskomitean kokous ja työryhmien kokouksia. Symposium on useamman tutkimuskomitean järjestämä konferenssi, jossa myös on työryhmien kokouksia ja tutkimuskomiteodien kokous. Muita CIGRE-tapahtumia ovat esimerkiksi alueelliset CIGRE-konferenssit ja yhteiset tapahtumat muiden järjestöjen kanssa.